Eigen filosofie, unieke aanpak

RUIG heeft een eigen filosofie en vooruitstrevende aanpak die is ontwikkeld door sportdocenten, natuurtrainers, kinderfysiotherapeuten, – ergotherapeuten en kindercoaches. Onze aanpak is gebaseerd op de meest recente inzichten over vrij spelen en effectieve programma’s (waaronder de Playwork PARS methode) van Forest Schools in Scandinavië, Engeland en de Verenigde Staten.

Tijdens onze programma’s ontwikkelt uw kind op een speelse manier motorische, sensorische én sociaal-emotionele vaardigheden. Ook biedt RUIG volop ruimte aan creativiteit en fantasie. Kinderen leren samenwerken, doorzetten en slimme oplossingen bedenken, waardoor hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen met sprongen vooruit gaat. Bovendien is er ruimte voor het ontdekken van de natuur, de elementen en de jaargetijden. Respect voor de natuur en elkaar vormen een essentieel onderdeel van RUIG.

Geen vast programma, liever een MESS

De rode draad in onze aanpak is dat wij niet de regels en structuur van de activiteit opleggen, maar kinderen gezamenlijk laten uitzoeken hoe ze een activiteit invulling willen geven. De reis is belangrijker dan een doel.

Er is geen vast programma, wel werken we met pijlers: Milieu, Ervaringen, Sport en Spel (MESS). Onze RUIGeleiders zorgen er uiteraard voor dat het niet echt een zooitje wordt. Bij RUIG is er geen ruimte voor forceren, competitie en prestatiedruk. Elk kind is anders. Kinderen voelen zelf aan wat zij wel of niet kunnen en willen. Door iets vaker te doen, worden ze behendiger en verleggen ze hun grenzen. Met o.a. balans, coördinatie, trots en zelfvertrouwen tot gevolg.

Enthousiasmerende RUIGeleiders, bijzondere dynamiek

Onze RUIGeleiders stimuleren de kinderen om zich lekker uit te leven, om zelf risico’s in te schatten en om samen tot oplossingen en ideeën te komen. Zij prikkelen hun fantasie en laten hen zien hoe prachtig de natuur is. Onze RUIGeleiders zeggen ‘Ga maar onderzoeken’ in plaats van ‘Doe voorzichtig!’ Zo slagen ze erin een bijzondere dynamiek in elke groep te krijgen. Om die reden nemen we ook geen ouders mee tijdens de activiteiten. We gaan ervan uit dat u zichzelf wel redt ;-).

Veiligheid en kwaliteit

RUIG is ruig, maar natuurlijk niet onbezonnen. Onze RUIGeleiders bieden de veiligheid die kinderen nodig hebben. Bij groepen van 6 kinderen gaat er altijd een extra begeleider mee. Ook zijn de groepen niet groter dan 13 kinderen.

We zien vaak dat het spel van kinderen wordt onderbroken onder het mom van ‘veiligheid’ en ‘helpen’. Maar een kind leert juist door het zelf te ervaren. Deze goedbedoelde ingrepen zijn juist niet productief voor het spel én de veiligheid. Bij RUIG grijpen wij alleen in wanneer het noodzakelijk is. Af en toe een schaafwond of blauwe plek hoort erbij.

We stellen hoge kwaliteitseisen aan onze RUIGeleiders. Ze hebben een sport- en spelachtergrond, zijn intern opgeleid, hebben een EHBO-certificaat voor kinderen en zijn in het bezit van een Verklaring van Goed Gedrag.